Το είναι το φωτοβολταϊκό

Το είναι το φωτοβολταϊκό

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με φωτοβολταϊκά πλαίσια, για τις ανάγκες μιας εγκατάστασης (κατοικία, μονή, τηλεπικοινωνίες, άρδευση κ.λ.π.), που δεν είναι συνδεδεμένη στο Δημόσιο Δίκτυο.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, αποθηκεύεται σε συστοιχία μπαταριών, μέσω ενός ρυθμιστή φόρτισης, ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι διαθέσιμο, κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας.

Από τις μπαταρίες, το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετεύεται στην κατανάλωση, μέσω ενός αντιστροφέα (inverter), που το μετατρέπει από συνεχές σε εναλλασσόμενο.


Ειδικά για μια απομακρυσμένη κατοικία (ή άλλη εγκατάσταση) με υψηλό κόστος σύνδεσης ή όταν η σύνδεση με το δίκτυο δεν είναι γενικά δυνατή, ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό είναι συνήθως η καλύτερη λύση για την ηλεκτροδότησή της. Επίσης, σε περιπτώσεις εξοχικών κατοικιών, με μικρή σχετικά χρήση, όπου η σύνδεση με το δίκτυο και τα τέλη σε ετήσια βάση, δεν είναι συμφέρουσα.

Το να ζει κανείς χωρίς ΔΕΗ και να παράγει ο ίδιος το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζεται, εκτός από ενδιαφέρουσα πρόκληση, είναι σε αρκετές περιπτώσεις απλά αναγκαίο. Με τη μείωση του κόστους του εξοπλισμού και τη βελτίωση της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι πλέον και οικονομικά προσιτό, αλλά και τεχνικά αξιόπιστο.

Αρκεί να μελετηθεί, κατασκευαστεί, λειτουργήσει και συντηρηθεί σωστά. Και σ' αυτό θα σας βοηθήσει ένας υπεύθυνος και εξειδικευμένος προμηθευτής.

Share :